Зачекайте
йде завантаження
Художня рада

Художня рада

Додаток затверджений розпорядженням міського голови від 18.10.07 № 664-р

ПОЛОЖЕННЯ
про художню раду м. Полтави

1. Загальні положення

 1. Художня рада створюється при управлінні з питань містобудування та архітектури для професійного, колегіального контролю за якістю  художньо - естетичного оформлення міського середовища.
 2. Художня рада м. Полтави є незалежним дорадчим органом, створеним з метою вивчення питань художньо-архітектурного розвитку міста і підготовки пропозицій для прийняття міською радою та її виконавчим комітетом рішень.
 3. Художня рада здійснює свою діяльність згідно із законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами органів місцевого самоврядування та положенням про раду.

2. Основні завдання художньої ради

2.1 . Художня рада, у відповідності до покладених на неї завдань, розглядає і надає рекомендації спеціальному уповноваженому органу містобудування та архітектури, іншим органам місцевого самоврядування, замовникам (фізичним і юридичним особам) і розробникам проектної документації стосовно доопрацювання та затвердження проектів з таких питань:

 • благоустрою міського середовища;
 • твори монументального мистецтва, меморіальні комплекси;-        
 • встановлення меморіальних дошок, пам'ятних знаків;
 • розміщення художньої реклами у місті;
 • оформлення інтер'єрів громадських споруд;

2.2. Художня рада колегіально розглядає представлені матеріали з метою надання рекомендацій для забезпечення їх високого професійного рівня.

 3. Склад і структура художньої ради.

3.1.Художня рада утворюється у складі голови ради, його заступника, членів ради та секретаря.

3.2.Головою художньої ради є заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури, головний художник міста.

3.3.Склад художньої ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців – художників, скульпторів, дизайнерів, архітекторів, які складають не менше половини загальної кількості членів ради, а також науковців, представників місцевих органів виконавчої влади та творчих спілок.

3.4.Персональний склад ради формується за поданням заступника начальника управління містобудування та архітектури, головного художника міста, з урахуванням пропозицій місцевих організацій Національної спілки художників і архітекторів України і затверджується розпорядженням міського голови.

3.5.На засідання художньої ради, у разі потреби, крім замовника та розробника проекту, можуть бути також, запрошені представники зацікавлених державних і недержавних установ, проектних, науково - дослідних і громадських організацій, експертизи тощо без права голосування.

3.6.Секретар художньої ради, як правило, є посадовою особою відповідного управління на сумісницьких засадах.

3.7.Формою роботи ради є засідання, що проводяться згідно з порядком денним, по мірі накопичення питань.

3.8.Порядок денний засідання ради складається її секретарем.

3.9.Включення питання до порядку денного художньої ради здійснюється за рішенням голови ради (його заступника), за поданням замовника або, за їх дорученням, автора розробки проектної пропозиції.

3.10. Рішення художньої ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

3.11. За результатами розгляду і обговорення секретарем ради складається протокол та засвідчується підписом голови ради.

 4. Права художньої ради.

4.1. Художня рада має право:

 • розглядати і надавати рекомендації щодо виконаних художніх, дизайнерських та інших проектних рішень;
 • надавати рекомендації та висновки місцевому органу містобудування та архітектури, іншим органам місцевого самоврядування та виконавчому комітету міської ради, замовникам і розробникам проектної документації щодо погодження, доопрацювання або затвердження проектної документації;
 • готувати і передавати для публікації у пресі матеріали, які розглянуті на засіданнях ради.

4.2. Члени художньої ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, які розглядаються на засіданнях, знайомитися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень художньої ради та брати участь у голосуванні.

4.3. Голова художньої ради (заступник), якщо він є автором проекту, який розглядається, не має право вести засідання і голосувати за свій проект.

Члени ради в аналогічному випадку не мають право голосувати за свій авторський проект.

4.4. Члени художньої ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.5. Протоколи засідання художньої ради не є документом, що засвідчує остаточне погодження художнього, монументального, або рекламного та інших проектних рішень розглянутого проекту.

4.6. Рекомендації художньої ради враховуються при подальшому проектуванні та виконанні художніх, дизайнерских та інших проектних рішень.

Інформація станом на 17.11.08.


ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-25-88,

Тел./факс (05322) 2-08-64, тел./факс (0532) 56-28-15, E-mail: cancelar@rada.poltava.ua 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від   11.03.2014 року   № 63-р

 

Про затвердження персонального складу художньої ради м.Полтава

 

 

 

 

         Зважаючи на кадрові зміни у складі художньої ради м.Полтава, з метою її оновлення, керуючись ст.42, ч.4 п.20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.   Затвердити персональний склад художньої ради м.Полтава в новій редакції (згідно з додатком).

2.     Розпорядження міського голови від 22.10.2012 року №405-р «Про затвердження складу художньої ради м.Полтава» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                                        О.Мамай

 


Додаток, затверджений розпорядженням

міського голови від 11.03.14 № 63-р

 

Персональний склад художньої ради  м.Полтава

 

Шевельов Микола Анатолійович

- заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури, головний художник міста, голова ради


Підгорний Микола Васильович

- член Полтавської обласної організації Національної Спілки художників України, Заслужений художник України, заступник голови ради (за згодою)


Літус Яна Владиславівна

- головний спеціаліст відділу ландшафтної архітектури, благоустрою, художнього оформлення та малих архітектурних форм, секретар ради

 

Члени ради:


 

Порохня Світлана Казимирівна

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів


Кречко Лариса Миколаївна

- начальник управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради


Філіпенков Борис Анатолійович

- начальник відділу ландшафтної архітектури, благоустрою, художнього оформлення та малих архітектурних форм, секретар ради


Самойленко Юрій Олексійович

- голова Полтавської обласної організації Національної Спілки художників України, член Національної Спілки художників України, Заслужений діяч мистецтв України (за згодою)


Болюх Микола Іванович

- член Національної Спілки художників України (за згодою)


Левадний Олександр Миколайович

- член Національної Спілки художників України (за згодою)


Перепелиця Олег Георгійович

- член Національної Спілки художників України (за згодою)


Путря Євген Васильович

- член Полтавської обласної організації Національної Спілки художників України     (за згодою)


Тарасенко Олександр Кирилович

- завідувач кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка, доцент (за згодою)


Шевченко Віктор Сергійович

- керівник приватного підприємства «Архітектурне бюро В.Шевченко», член Національної Спілки архітекторів України (за згодою)

 


Заступник начальника управління

з питань містобудування та архітектури,

головний художник міста                                                                                                        М.Шевельов